Příjezd
Odjezd
Dospělí
Děti
Pokoje
Promo kód

Wellness

Wellness centrum nabízí Finskou saunu, Infrasaunu, Biosaunu a Kneippovu lázeň.


Cena vstupu do wellness centra: 

  • 350 Kč / osoba / hodina - pro ubytované hosty
  • 450 Kč / osoba / hodina - pro neubytované hosty

Nabízíme vám možnost plně si vychutnat služby našeho wellness v soukromí se svými blízkými.

Pro rezervaci privátního wellness navštivte stránky www.privatniwellness.com.


Finská sauna

Provozní teplota: 85 – 95°C, maximálně 110°C
Provozní vlhkost: 3 – 6 %, maximálně 10 %
Doporučená délka pobytu: 5 – 15 min., následovat má prudké ochlazení a odpočinek 10  30min. v odpočívárně s běžnou teplotou
Počet doporučených cyklů: 2  3 cykly
Kapacita sauny: 6 osob

Finská sauna je horkovzdušná suchá lázeň, při které jde o cílené střídání teplotních nárazů horkého vzduchu v kontrastu s ledovou vodní koupelí nebo sprchou. Pro zvýšení účinků horka „v potírně“ se může provádět automasáž nejrůznějšími masážními žínkami a kartáči. Přiměřeným počtem střídáním cyklů pobytu v potírně a cyklů ochlazení lze individuálně dosáhnout potřebných účinků sauny.

Účinky saunování spočívají v celkovém uvolnění pohybového aparátu. Saunování má příznivý vliv na poruchy krevního tlaku (hypotonie), chronické katary dýchacích cest, artrózy, degenerativní kloubní onemocnění, revmatismus, detoxikaci organismu, vyplavování endorfinů – hormonů štěstí, posilování imunity. Saunování je výbornou prevencí proti chřipkám a nachlazení a doplňkovou kúrou při hubnutí.

Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při nesnášenlivosti vysokých teplot. Saunování není vhodné ani při akutních zánětlivých, zejména horečnatých onemocněních, vysokém tlaku, vysokém stupni gravidity nebo s nezhojenými ranami. Případně dle upozornění lékaře.

Po saunování je nutné dodat tělu ztracené tekutiny.


Infrasauna

Provozní teplota: 40 – 55°C, maximálně 60°C
Provozní vlhkost: 50 – 55 %, maximálně 60 %
Doporučená délka pobytu: 15 min.
Počet doporučených cyklů: 1 cyklus – prohřátí před masáží
Kapacita infrakabiny: 2 osoby

Tento typ prohřívání má jiný typ zdroje tepla než finská sauna. Infrasauna má místo konvenčního topidla (které ohřívá vzduch v sauně) instalovány infrazářiče, které produkují především sálavé teplo. Teplo se šíří především sáláním – tedy přímo ze zářiče na osobu uvnitř kabiny. Vzduch v kabině se ohřívá až teprve následně (obráceně než u finské sauny). S ohledem na nižší provozní teploty a případný chladnější vzduch (neplatí při dlouhodobém spuštění kabiny) je tato terapie doporučována osobám, které těžko snášejí vysoké teploty v klasické finské sauně. K prohřátí těla dojde i při těchto nižších teplotách.

Použití infrasauny se doporučuje zejména před pohybovou aktivitou či před masáží:

Provozní teplota: 40 – 70°C (při přepnutí do režimu suchá sauna max 110°C)
Provozní vlhkost: 40  70 % (při přepnutí do režimu suchá sauna max 20 %)
Doporučená délka pobytu: 5 – 15 min., následovat má ochlazení a odpočinek 10  30 min. v odpočívárně s běžnou teplotou
Počet doporučených cyklů: 2  3 cykly
Kapacita sauny: 3 osob


Biosauna

Je jednoduše řečeno kombinací finské a parní sauny.

Hlavní rozdíl oproti finské sauně je ten, že biosauna se vyhřívá na nižší teplotu než finská sauna 40 – 70°C, ale má vyšší relativní vlhkost vzduchu 70 – 40 %.

Právě touto hodnotou vlhkosti se biosauna podobá mírnější parní sauně.

Biosauna je vhodná pro kardiaky, protože nedosahuje takových teplot jako finská sauna a zároveň slouží k ozdravným procesům horních cest dýchacích. Teplota vlhkost v sauně je udržována automaticky v následujících režimech (přepínání na saunovém regulátoru HUMIPROFF tlačítkem HUM).

teplota 40°C  vlhkost 70 %
teplota 60°C  vlhkost 60 %
teplota 70°C  vlhkost 40 %


Kneippova lázeň

Provozní teplota – teplá voda: 35 – 38°C
Provozní teplota – studená voda: 10 – 15°C
Doporučená délka pobytu: 1 cyklus cca 4x 1 min.
Kapacita lázně: 1 osoba / pár bazénků (S/T voda)

Je doporučeno zvolna v bazénku přešlapovat z nohy na nohu. Po cca 1 minutě (individuální záležitost) se překročí do sousedního bazénku a opět se doporučuje zmíněný volný pohyb po uvedenou dobu. Překračováním do sousedního bazénku dochází teprve k žádoucí kontrastní lázni, kterou popsal Sebastian Kneipp. Kontrastní lázní je rozuměno střídání studené a teplé vody. Není striktně předepsáno pořadí, ve kterém má uživatel do Kneippovy lázně vstupovat (teplá/studená).

Kneippova terapie je užitečná pro tělo, pomáhá chránit před nemocemi a neduhy všech druhů, působí pozitivně na nohy a celé tělo, zpevňuje a zvyšuje imunitu, chůze ve vodě může evokovat příjemný pocit jako chůze v mokré trávě a na mokrých kamenech.

Šlapání vody podporuje krevní oběh a podporuje tepenný oběh. Spolu s pohybem svalů také podporuje žilní krevní oběh a pomáhá předcházet křečovým žilám. Provádění ve večerních hodinách je vhodné na podporu lepšího spánku.

Speciální nabídky